Klik hier voor de video FrisValley 2008-2015  

 

Een fris voornemen voor 2017: drink 'ns minder alcohol

 

FrisValley – het regionale alcoholmatigingsproject van de acht gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen – start op 1 januari 2017 met een nieuwe campagne: Ouders van NIX. De campagne informeert ouders over de gevaren van en geeft tips en adviezen over hoe om te gaan met te veel, te vaak en te vroeg alcoholgebruik bij jongeren. Want ouders hebben nog altijd de meeste invloed op het gedrag van hun kinderen.

Een fris voornemen…

FrisValley start de campagne Ouders van NIX met een fris voornemen voor het nieuwe jaar: drink ‘ns minder (of geen) alcohol. Volgens het Trimbos Instituut zijn de positieve gevolgen hiervan na een maand al merkbaar:

  • Verbetering van de slaap
  • Toename van de concentratie
  • Verbetering van de huid
  • Vermindering van gewicht

Ouders geven daarnaast het goede voorbeeld aan hun kinderen door minder (of geen) alcohol te drinken.

Ouders van NIX

Want hoewel jongeren door veel factoren worden beïnvloed (zoals vrienden, social media, televisie) hebben ouders nog altijd de grootste invloed op het gedrag van kinderen. En dit betekent dat ouders verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop hun kinderen omgaan met alcohol. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen van ouders die het goede voorbeeld geven, en proactief handelen als het om alcohol gaat, sneller geneigd zijn zelf ook verstandiger met alcohol om te gaan.

FrisValley richt zich daarom de komende maanden in het bijzonder op ouders om hen te informeren over de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik bij jongeren en wat zij, bijvoorbeeld bij het opvoeden, kunnen doen om dit met hun kinderen te bespreken. Naast een informatieve website (www.frisvalley.nl/oudersvannix) benaderen de deelnemende gemeenten ouders ook op andere manieren, zoals door middel van de gemeentelijke informatiepagina, via social media en filmpjes, door samen te werken met (sport)verenigingen, supermarkten en horeca én het, samen met IrisZorg, organiseren van informatiebijeenkomsten.

De campagne duurt tot 1 maart 2017. Op die dag start de landelijke campagne IkPas… 30 dagen zonder alcohol waaraan ook FrisValley meedoet.

Over FrisValley

FrisValley 3.0 is het alcoholmatigingsproject van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Onder het motto ‘Nog geen 18? Dan geen alcohol!’ wijst FrisValley jongeren op de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik. FrisValley richt zich vooral op het netwerk rond jongeren: ouders, scholen, sportclubs, horeca en supermarkten.


Gemeente barneveld Gemeente Wageningen Gemeente Ede Gemeente Nijkerk Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Scherpenzeel Gemeente Veenendaal