Detailhandel

 

In de Drank- en Horecawet (DHW) is vastgelegd dat supermarkten alcoholische dranken mogen verkopen aan personen van 18 jaar of ouder. In 2013 is de handhaving overgeheveld van nationaal niveau (de Voedsel en Waren Autoriteit) naar lokaal niveau (de gemeente). Daarnaast heeft de burgemeester extra bevoegdheden om maatregelen te nemen om overmatige alcoholconsumptie aan te pakken. Voor supermarkten betekent dit het volgende:

  • De burgemeester kan na drie overtredingen de alcoholafdeling van een supermarkt voor bepaalde tijd sluiten.
  • De burgemeester kan bij verordening aanbiedingen van alcoholische producten van meer dan 30% verbieden.
  • Jongeren onder de 18 die op de openbare weg of in publiek toegankelijke ruimte (behalve in de detailhandel) alcohol bij zich hebben, kunnen een boete krijgen.

Legitimatie-eis

Supermarkten zijn wettelijk verplicht te controleren of iemand de vereiste leeftijd heeft. Vanaf 1 januari 2014 is de legitimatieleeftijd voor verkoop van alcohol en tabak verhoogd van 20 naar 25 jaar. Er is een nieuw logo met het beeldmerk van de landelijke NIX18 campagne en de tekst 'Nog geen 25? laat je legitimatie zien! Wij verkopen geen alcohol en tabak onder de 18'. Alle beurtbalkjes en deurstikkers hebben dit logo met bijbehorende tekst. Op de schapkaartjes staat:

  • <25 jaar? Laat je legitimatie zien!
  • <18 jaar verkopen wij geen alcohol en tabak

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zorgt voor de verspreiding van deze materialen onder alle bij haar aangesloten supermarkten en –ketens. Voor supermarkten die niet bij CBL zijn aangesloten is er een bestelmogelijkheid.

 

Om kassamedewerkers voor te bereiden op hun taak heeft het CBL een nieuwe e-learningmodule. Verder komt een poster beschikbaar voor in de medewerkerskantines van de supermarkten en worden medewerkers via interne nieuwsbrieven, intranet en presentaties op de hoogte gesteld van de nieuwe maatregel.

Toezicht

Omdat per 1 januari 2013 het toezicht op de DHW over is gegaan naar de gemeenten, heeft het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL) de Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt opgesteld. Alle gemeenten in Nederland hebben deze Code ontvangen. De Code beschrijft op welke wijze supermarktorganisaties omgaan met de wettelijke eisen voor de verkoop van alcohol in de supermarkt. U kunt de Code bekijken via de volgende link:  Detailhandel-CBL-Code-Verantwoorde-alcoholverkoop-in-de-supermarkt.pdf

Gemeente barneveld Gemeente Wageningen Gemeente Ede Gemeente Nijkerk Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Scherpenzeel Gemeente Veenendaal Gemeente Woudenberg