Maatregelen voor het evenement

 

Welke maatregelen kunt u voor aanvang van een evenement treffen ten behoeve van verantwoorde alcoholconsumptie?

 

1. Denk na over alcoholbeleid en bespreek dit met de gemeente

Een goed doordacht alcoholbeleid tijdens het evenement kan vertrekpunt zijn om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ook kweekt u daarmee goodwill bij de gemeente voor een (komende) aanvraag voor ontheffing DHW. Bespreek uw alcoholbeleid al tijdens de aanvraag van de ontheffing met de gemeente (en politie). Voeg regels met betrekking tot alcohol toe aan het huisreglement. Kijk op www.iriszorg.nl (Gelderland) of www.victas.nl (Utrecht).

 

2. Maak afspraken over dronkenschap

Het doorschenken aan dronken bezoekers is bij wet verboden. Bepaal vooraf wat er gedaan wordt bij openbaar dronkenschap of dronkenschap onder jongeren. Wie spreekt de jongeren aan, bij welke kenmerken wordt iemand alcoholhoudende drank geweigerd, welke sancties hanteert u, wanneer neemt u contact op met de ouders en wanneer verwijst u door naar het ziekenhuis?

 

3. Communiceer alcoholbeleid

Communiceer al bij aankondiging van het evenement op een positieve manier over de geldende alcoholregels. Denk hierbij aan persberichten, vermelding in programmaboekjes en op flyers, websites en social media. Kondig aan als u blaastesten gebruikt om indrinken tegen te gaan.

 

4. Instueer al het personeel

Zorg ervoor dat al het personeel (bijvoorbeeld barpersoneel, security èn vrijwilligers) over voldoende kennis beschikt om risico’s rond alcoholgebruik goed in te schatten. Zij moeten het alcoholbeleid goed kennen, inclusief de consequenties als zij zich daaraan niet houden. Tip: vraag of de verslavingszorg een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) voor evenementen wil geven. Deze training is leuk, leerzaam en creëert draagvlak voor een goede uitvoering. Soms levert de gemeente een bijdrage in de kosten. Andere scholingsopties zijn Verklaring Sociale Hygiëne, Eerste Hulp bij Drank- en drugsincidenten in het uitgaanscircuit, Barcode of Bar Smart.

 

5. Wijs (per bar) een barcoördinator aan

Een barcoördinator (bijvoorbeeld iemand met Verklaring Sociale Hygiëne) draagt zorg voor de briefing, komt te hulp bij calamiteiten en geeft het sein voor het afsluitritueel.

 

6. Zoek personeel met overwicht

U kunt kiezen om alleen meerderjarig personeel (bij voorkeur >23 jaar) in te zetten. Zij hebben vaak meer overwicht op jeugdige bezoekers dan minderjarig personeel.

 

7. Maak de afspraak: personeel alcoholvrij

Spreek af dat personeel tijdens het evenement geen alcohol drinkt. Het personeel heeft een voorbeeld-rol naar de bezoeker. Wanneer het personeel onder invloed is, bemoeilijkt dit het ingrijpen in situaties of het ‘nee’ verkopen.

 

8. Maak contact met alcoholverstrekkers in de omgeving

Vraag alcoholverstrekkers in de omgeving van de evenementenlocatie(s) extra alert te zijn op alcoholverkoop aan jongeren rond het evenement.

Gemeente barneveld Gemeente Wageningen Gemeente Ede Gemeente Nijkerk Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Scherpenzeel Gemeente Veenendaal Gemeente Woudenberg