Ouders/verzorgers

 

Jongeren worden door veel factoren beïnvloed: vrienden, tv, social media, reclames… Toch heeft u als ouder (onbewust) meestal de grootste invloed op het gedrag van uw kinderen. Dit brengt met zich mee dat u als ouder ook verantwoordelijkheid draagt voor de manier waarop uw kind omgaat met alcohol. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen van ouders die een goed voorbeeld geven en proactief handelen met betrekking tot alcohol sneller geneigd zijn om een verstandige houding ten opzichte van alcohol te ontwikkelen. (Lowe, G., Foxcroft, D.R. & Sibley, D. - Adolescent drinking and family life).

 

Praten over alcohol

'Op welke leeftijd kan ik het onderwerp 'alcohol' ter sprake brengen?', 'Wat moet ik mijn kind vertellen?', 'Hoe reageer ik op 'Ja, maar...'?', 'Wat als ik er niet bij ben?' en: 'Hoe leer ik mijn kind om niet toe te geven aan groepsdruk?' Een aantal vragen die u als ouder of verzorger flink bezig kunnen houden. In onderstaand document vindt u het antwoord op deze vragen en krijgt u concrete tips om met uw kind in gesprek te gaan over alcohol. 

FrisValley-Praten-over-alcohol2.pdf

 

Ouderlijke dilemma's in beeld

Om de discussie onder ouders te stimuleren en faciliteren heeft FrisValley vijf  filmpjes laten ontwikkelen waarin dilemma's te zien zijn waar ouders mee (kunnen) worstelen. De filmpjes, gemaakt door de filmschool van Iriszorg, worden gebruikt door onder ander CJG's, gemeenten en de GGD. Maar u kunt ze natuurlijk ook in privésfeer gebruiken om met uw partner en/of kind het onderwerp alcohol te bespreken.

 

Filmpje 1: Bespreken met anderen

 

 

Filmpje 2: Drinken in bijzijn van anderen

 

Filmpje 3: Mijn kinderen zijn eerlijk

 

Filmpje 4: Leeftijdsgrens voor alcohol

 

Filmpje 5: Grens verlagen

 

Meer informatie

Wilt u meer weten welke afspraken u het beste met uw kind(eren) kunt maken over het drinken van alcohol? Wilt u een moeilijk gesprek over alcohol oefenen? Of wilt u meer informatie over de effecten van alcohol op de ontwikkeling van uw kind(eren)? Kijk dan eens op de volgende sites:

Ook kunt u bellen met de alcoholinfolijn: 0900 500 20 21 (€ 0,10 p/m). 

Gemeente barneveld Gemeente Wageningen Gemeente Ede Gemeente Nijkerk Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Scherpenzeel Gemeente Veenendaal Gemeente Woudenberg