Scholen

 

Klik hier voor een terugblik op de FrisValley campagnewedstrijd voor middelbare scholieren

 

Jongeren brengen veel tijd door op school. Het is een belangrijke leefomgeving, waarin ze (soms voor het eerst) in aanraking komen met drank. Uit onderzoek van STAP in 2011 blijkt dat van de 47 onderzochte scholen 92 procent regelmatig een schoolfeest organiseert. 26 van de 47 scholen voor voortgezet onderwijs verstrekken alcohol op een schoolfeest. Van de leerlingen onder de zestien jaar drinkt 34% alcohol op het schoolfeest. Ook onder schooltijd drinken jongeren wel eens alcohol (21%). 

 

Alcoholvrije school

Alcoholgebruik is een factor die de schoolprestaties beïnvloedt. Wanneer leerlingen van uw school veel drinken, zult u dat merken aan de resultaten. Het goede nieuws is dat u een bijdrage kunt leveren aan het beperken van het alcoholgebruik door als school duidelijke regels te stellen. De meeste ouders zullen het signaal van de school op prijs stellen en kunnen bepaalde regels voor alcohol gemakkelijker doorvoeren in het eigen gezin. En hoe meer volwassenen in de omgeving van het opgroeiende kind dezelfde regels gebruiken, des te gemakkelijker de norm wordt overgenomen en hoe groter het effect is.

 

Welke keuze maakt u als schoolleider of als docent? De meest heldere regel die de school kan stellen op het gebied van alcoholgebruik is dat er in schoolverband helemaal geen alcohol gebruikt mag worden. Voor sommige scholen is het niet vanzelfsprekend om deze regel in te voeren; voor andere scholen geldt dat ze al (bijna) alcoholvrij zijn. 

 

Wat is een alcoholvrije school?

Onder een alcoholvrije school verstaan wij een school waar helemaal geen alcohol geschonken wordt op de school of op door de school georganiseerde activiteiten. Ook niet aan jongeren boven de 18, ook niet aan de leraren in het bijzijn van leerlingen, en ook niet tijdens het eindexamenfeest. Er zijn vijf belangrijke elementen die de aandacht verdienen bij het opzetten van een Alcoholvrije School. De school kan stapsgewijs werken aan deze elementen zodat de school op een systematische manier alcoholvrij wordt. Deze elementen worden uitgebreid beschreven in het boekje 'de Alcoholvrije School'.

 

Boekje 'de Alcoholvrije School'

Wilt u meer weten? We hebben speciaal voor u een boekje ontwikkeld waarin u antwoord krijgt op vragen als: 'Wat komt er kijken bij het opzetten van een Alcoholvrije School?' en 'Welke afspraken kan ik maken met personeel, ouders en leerlingen?'. Ook staan er in het boekje diverse teksten die u direct kunt gebruiken voor bijvoorbeeld de schoolgids, de website of voor een nieuwsbrief naar ouders. U vindt het boekje hier:  Boekje-de-Alcoholvrije-School.pdf

 

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over alcohol op school of hoe u alcoholbeleid kunt vormgeven? Kijk dan eens op één van de onderstaande websites:

Gemeente barneveld Gemeente Wageningen Gemeente Ede Gemeente Nijkerk Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Scherpenzeel Gemeente Veenendaal Gemeente Woudenberg