Sportverenigingen

 

Sporten is voor veel jongeren een uitlaatklep. Dat is de reden dat veel jongeren lid zijn van een sportvereniging. Voor veel mensen, waaronder een groot aantal jongeren, is het een gewoonte om na het sporten bij te komen onder het genot van een hapje en een (alcoholisch) drankje. Sportverenigingen hebben echter de verantwoordelijkheid om hun leden onder de 18 jaar een alcoholvrije sportomgeving te bieden. Uit onderzoek van FrisValley blijkt dat de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverstrekking in sportkantines in de regio erg laag is: 29% in 2008 en 14% in 2011. De factsheet kunt u vinden via de volgende link:  Frisvalley-factsheet-Alcoholbeleid-van-Sportverenigingen-DEF3.pdf

 

Toch is het van belang dat een sportvereniging scherp is op het controleren van de leeftijd bij het schenken van alcohol. Een aantal belangrijke redenen op een rij:

  • Alcoholconsumptie schaadt de ontwikkeling van de hersenen met teruglopende (leer)prestaties als gevolg.
  • Alcoholconsumptie kan leiden tot onveilig gedrag voor de jongeren zelf, maar ook voor hun omgeving.
  • Beginnen met drinken op jonge leeftijd vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

Daarnaast is alcohol nog eens extra slecht op het veld. Alcohol veroorzaakt:

  • een tragere reactiesnelheid;
  • afkoeling en een verminderd uithoudingsvermogen;
  • een grotere kans op spierkramp.

 

Naleven regels Drank- en Horecawet

De gemeente controleert of de sportvereniging de regels van de Drank- en Horecawet naleeft:

  • Op tijden dat er alcohol geschonken wordt moet altijd minstens één persoon achter de bar staan die een voorlichtingsinstructie heeft gekregen op het gebied van sociale hygiene. Het beste is een certificaat Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA).
  • In de kantine moet een lijst van getrainde barvrijwilligers aanwezig zijn.
  • Verenigingen moeten een bestuursreglement hebben dat borgt dat de verstrekking van alcohol op een verantwoorde wijze gebeurt. Het gaat dan onder andere om de kwaliteitseisen aan de instructie van barvrijwilligers en hoe op de naleving van de regels wordt toegezien.
  • De sportvereniging moet zich houden aan de schenktijden en regels over het schenken van alcohol op bijeenkomsten van derden. Deze schenktijden en regels moeten voor 1 januari 2014 door de gemeente worden vastgelegd in een verordening.
Als een vereniging zich niet houdt aan de regels kan het bestuur van de vereniging een boete krijgen. Ook kan de Drank- en Horecawetvergunning worden ingetrokken.

 

Gemeente barneveld Gemeente Wageningen Gemeente Ede Gemeente Nijkerk Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Scherpenzeel Gemeente Veenendaal Gemeente Woudenberg