Doelen

Waar zetten we ons voor in?

FrisValley kent de volgende doelstellingen:

  • Uitstellen van de leeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol drinken;
  • Verminderen van de frequentie van alcoholgebruik door jongeren tot 18 jaar;
  • Terugdringen van de hoeveelheid alcohol die wordt gebruikt door jongeren tot 18 jaar;
  • Terugdringen van de door scholieren beleefde goedkeuring of onverschilligheid van hun ouders ten aanzien van hun alcoholgebruik;
  • Verminderen van de fysieke beschikbaarheid van alcohol onder de 18 jaar;
  • Structureel inbedden van succesvolle onderdelen van de regionale samenwerking rond alcoholmatiging binnen reguliere kaders en financiering.

Elke doelstelling is meetbaar gemaakt door middel van één of meerdere indicatoren die beschreven staan in het projectplan.
 

Samenwerkende gemeenten

samenwerkende%20gemeenten%20Frisvalley_0.jpg