Omgevingsaanpak

 

FrisValley werkt met het drie-pijler preventiemodel. De gedachte achter dit model is dat alcoholpreventie pas resultaten oplevert als de drie kernelementen (Regelgeving, Handhaving, Educatie & Bewustwording) worden benut en op elkaar zijn afgestemd.

 

Drie pijler preventiemodel

 

FrisValley richt zich met deze aanpak vooral op de omgeving van de jongere, omdat alcoholproblemen volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) het beste worden beoordeeld vanuit de context waaruit zij voortkomen. De context staat voor de omgeving van de jongere en alle factoren in de omgeving die invloed hebben op zijn/haar drinkgedrag. Belangrijke omgevingsfactoren zijn:

  • de prijs van alcohol,
  • het beschikbare assortiment,
  • het aantal plaatsen waar alcohol verkocht wordt,
  • leeftijdsgrenzen en de naleving en handhaving daarvan,
  • de aanwezige promotie van alcohol,
  • normen in de sociale omgeving van het individu en het overheidsbeleid.

Een preventief overheidsbeleid op het gebied van alcohol kan pas succesvol zijn wanneer deze omgevingsfactoren worden aangepast. FrisValley richt zich daarom met name op de omgeving van jongeren: ouders, scholen en alcoholverstrekkers. Door jongeren overal te confronteren met dezelfde boodschap en informatie, worden zij zich steeds meer bewust van het gevaar van te vroeg, te veel en te vaak drinken van alcohol.

Gemeente barneveld Gemeente Wageningen Gemeente Ede Gemeente Nijkerk Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Scherpenzeel Gemeente Veenendaal Gemeente Woudenberg