Projectorganisatie

 

De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, een projectleider, een communicatiemedewerker en werkgroepen waarin deskundigen van alle gemeenten en een aantal belangrijke stakeholders zijn vertegenwoordigd. 

 

 

Stuurgroep

De stuurgroep is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het projectplan. Daarnaast is zij ambassadeur van het project. De stuurgroep bestaat uit drie wethouders, een vertegenwoordiger van de politie en twee burgemeesters, waarvan er één afkomstig is uit een Gelderse gemeente en één uit een Utrechtse gemeente. De wethouder van de gemeente Scherpenzeel is voorzitter van de stuurgroep.

Werkgroep Bewustwording & Educatie

De belangrijkste taak van deze werkgroep is mensen bewust maken van de schadelijke effecten van alcohol op jonge leeftijd. Ook wil zij laten zien welke rol volwassenen hebben bij het terugdringen van te vroeg, te veel en te vaak drinken door jongeren. De werkgroep bestaat uit ambtenaren volksgezondheid/jeugd van alle deelnemende gemeenten, een communicatieadviseur, de GGD en de verslavingszorg.

Werkgroep Regelgeving & Handhaving

Deze werkgroep ontwikkelt doelgerichte regelgeving en handhaving die de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren onder de 18 beperken. Zo wordt er op basis van de nieuwe Drank- en Horecawet een drank- en horecaverordening opgesteld. De werkgroep bestaat uit juristen, vergunningverleners, ambtenaren openbare orde & veiligheid en ambtenaren horecazaken. Daarnaast zijn alle FrisValley gemeenten, de politie en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) vertegenwoordigd.

Werkgroep Toezicht

De werkgroep Toezicht heeft als taak het uitvoeren van het toezicht op de Drank en Horecawet. Daarnaast maakt deze werkgroep elk jaar een uitvoeringsprogramma op basis van het toezicht- en handhavingsbeleid en ontwikkelt zij een werkwijze voor evaluatie en monitoring van het toezicht. De werkgroep bestaat uit alle samenwerkende BOA's, de BOA-coördinator en de projectleider.

Gemeente barneveld Gemeente Wageningen Gemeente Ede Gemeente Nijkerk Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Scherpenzeel Gemeente Veenendaal Gemeente Woudenberg