Wat is FrisValley?

FrisValley is het alcoholmatigingsproject van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Onder het motto “Geen 18? Geen alcohol!” wijst FrisValley jongeren op de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik.
FrisValley richt zich daarbij vooral ook op het netwerk rond de jongeren: ouders, scholen, sportclubs, horeca en supermarkten.

 

Hoe FrisValley begon...

FrisValley startte in 2009. Voordat het project van start ging, is een startnota gemaakt en is samen met het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP een projectplan opgesteld voor een traject van drie jaar. Ook werden twee nalevingsonderzoeken uitgevoerd:
- STAP deed onderzoek naar de naleving van leeftijdsgrenzen met mysteryshoppers: jongeren onder de zestien jaar. Uit dit onderzoek bleek dat 80,5 procent van de jongeren aan drank kon komen.
- Het aantal keten in de regio is geteld. Op het moment van telling (eind 2008/begin 2009) waren dat er ongeveer zestig.

 

FrisValley 2.0

Van 2009 tot 2011 werd in de regio intensief en met goede resultaten samengewerkt aan alcoholmatiging bij jongeren.
In april 2012 startte FrisValley 2.0 dat voortbouwde op wat de afgelopen jaren in de regio in gang was gezet én zich richtte op het uitbreiden van de samenwerking op basis van de nieuwe Drank- en Horecawet, die per 1 januari 2013 in werking trad.

 

FrisValley 3.0

Op 31 december 2015 eindigde het regioproject FrisValley 2.0. De deelnemende gemeenten spraken af dat zij de succesvolle samenwerking van de afgelopen jaren graag wilden voortzetten. Zij ondertekenden op 26 november 2015 – onder toeziend oog van staatssecretaris Martin van Rijn en gedeputeerde Bea Schouten – het borgingsdocument ‘FrisValley – Van innovatie naar routine’.

Projectorganisatie

De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, een projectleider en een werkgroep waarin deskundigen van alle gemeenten en enkele belangrijke stakeholders zijn vertegenwoordigd.

Gemeente barneveld Gemeente Wageningen Gemeente Ede Gemeente Nijkerk Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Scherpenzeel Gemeente Veenendaal Gemeente Woudenberg