Evenementenorganisatoren

Organiseert u een evenement en wilt u op uw evenement alcohol schenken? Dan heeft u van de gemeente een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet (DHW) nodig.

U krijgt daarmee toestemming om alcohol te schenken zonder dat u over een DHW-vergunning beschikt. U moet zich wel houden aan een aantal voorschriften zoals het niet schenken aan jongeren onder de 18 en niet schenken aan mensen onder invloed. De gemeente kan ook nog extra voorwaarden verbinden aan de ontheffing.

Het naleven van deze regels kan op evenementen lastig zijn. Bijvoorbeeld vanwege drukte of onoverzichtelijkheid, niet op elkaar ingewerkt, tijdelijk, personeel of omdat er bezoekers uit veel verschillende leeftijdsgroepen zijn. Wel naleven draagt bij aan veiligheid en gezondheid van de bezoekers, met name ook jongeren. Het niet naleven van de DHW kan hoge boetes opleveren en consequenties hebben voor volgende vergunningen.

De onderstaande informatie is bedoeld om u als evenementorganisator te ondersteunen bij het opstellen en werken met een effectief alcoholbeleid. Naast informatie over leeftijdscontrole, is het een lijst van mogelijke maatregelen die u kunt treffen voor, tijdens en na afloop van uw evenement.

Brochure Evenementenorganisatoren

Leeftijdscontrole

Als u alcohol schenkt tijdens uw evenement, bent u verantwoordelijk voor een goede naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar. Uw (bar)personeel geeft hier in de praktijk handen en voeten aan. Zeker op een druk evenement is dit een lastige taak. Een duidelijk systeem voor leeftijdscontrole werkt fijner en is veel effectiever. De kans op een boete blijft klein en het barpersoneel kan zich zoveel mogelijk richten op het goed bedienen van de bezoekers. Evaluatieonderzoek liet zien dat maatregelen, zoals polsbandjes, niet werken als personeel onvoldoende is geïnstrueerd en gemotiveerd. Voor een leeftijdscontrole systeem zijn er grofweg drie opties, die u ook kunt combineren:

1. Toegangsleeftijd. Vindt uw evenement plaats op een gesloten terrein of in een gebouw, dan kunt u ervoor kiezen om een toegangsleeftijd van minimaal 18 jaar te hanteren. Als de controle van de leeftijd effectief wordt georganiseerd en uitgevoerd, hoeft het barpersoneel in de meeste gevallen niet meer op de leeftijd te controleren.
Let op: Het hanteren van een toegangsleeftijd of polsbandjessysteem ontslaat het barpersoneel wettelijk gezien niet van de verantwoordelijkheid om op de leeftijd te controleren als het twijfelachtig is of de klant die alcohol wil kopen oud genoeg is. Elk systeem kan falen of te maken krijgen met fraudeurs. 

2. Categoriseren op leeftijd. U kunt bezoekers categoriseren op leeftijd met behulp van bijvoorbeeld polsbandjes, stempels of plak tattoos. Geef polsbandjes aan degene die wel alcohol mogen kopen (18 jaar of ouder) en bij wie twijfel kan zijn of ze ‘onmiskenbaar oud genoeg zijn’. In de praktijk komt dat meestal neer op iedereen tussen 18 en 25 jaar. Bij een goede uitvoering van dit systeem hoeft het barpersoneel bij jonge klanten meestal alleen naar het polsbandje te kijken.
Let op: Het hanteren van een toegangsleeftijd of polsbandjessysteem ontslaat het barpersoneel wettelijk gezien niet van de verantwoordelijkheid om op de leeftijd te controleren als het twijfelachtig is of de klant die alcohol wil kopen oud genoeg is. Elk systeem kan immers falen of te maken krijgen met fraudeurs.

Belangstelling voor polsbandjes? Kijk voor de mogelijkheden op de volgende sites:

3. Controleren op leeftijd bij de bar. U kunt de leeftijd (alleen) laten controleren bij de bar. Dit is vooral het overwegen waard als u weinig minderjarige bezoekers verwacht.

4. Overige tips voor leeftijdscontrole

  • Gebruik posters of viltjes met de slogan “Nog geen 18? Dan geen alcohol!”.
  • Gebruik posters met de ‘harde’ geboortedatum waarop die dag de leeftijdsgrens ligt.
  • Wanneer u werkt met polsbandjes, stempels of plak tattoos, richt dan dicht bij de ingang centrale ID- checkpoints in. Barpersoneel stuurt jongeren zonder bandje hier naartoe: géén bandje = géén alcohol.
  • Gebruik materiaal van goede kwaliteit met kleur en bedrukking van tekst in verband met fraudegevoeligheid. Maak betrouwbare medewerkers verantwoordelijk voor het opbergen ervan. Duurt uw evenement meerdere dagen, gebruik dan voor elke dag een andere kleur.
  • Train de mensen die de ID checks doen altijd vooraf in het controleren van de geldigheid van het ID-bewijs, de leeftijd en pasfoto. Maak hen bewust van het belang van de leeftijdscontrole.
  • Om de doorstroming en een goede controle van identiteitsbewijzen te waarborgen kan men gebruik maken van hulpmiddelen zoals geautomatiseerde leeftijdscontrole (bijvoorbeeld een ID-swiper of Age-viewer), of posters met daarop de minimale geboortedatum van de bezoeker (de ‘harde’ leeftijdsgrens).

Wilt u meer informatie over hoe FrisValley u kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op.

Samenwerkende gemeenten

samenwerkende%20gemeenten%20Frisvalley_0.jpg