Ouders

Jongeren worden door veel factoren beïnvloed: vrienden, tv, social media, reclames… Toch heeft u als ouder (onbewust) vaak de grootste invloed op het gedrag van uw kinderen.

Moeder%20met%20dochter%20nix.jpg

Dit brengt met zich mee dat u als ouder ook verantwoordelijkheid draagt voor de manier waarop uw kind omgaat met alcohol. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen van ouders die een goed voorbeeld geven en proactief handelen met betrekking tot alcohol sneller geneigd zijn om een verstandige houding ten opzichte van alcohol te ontwikkelen (Lowe, G., Foxcroft, D.R. & Sibley, D. - Adolescent drinking and family life).

Praten over alcohol

“Op welke leeftijd kan ik het onderwerp ‘alcohol’ ter sprake brengen?”
“Wat moet ik mijn kind vertellen?”
“Hoe reageer ik op ‘Ja, maar...’?”
“Wat als ik er niet bij ben?”
“Hoe leer ik mijn kind om niet toe te geven aan groepsdruk?”
Een aantal vragen die u als ouder of verzorger flink bezig kunnen houden. In de onderstaande brochure vindt u het antwoord op deze vragen en krijgt u concrete tips om met uw kind in gesprek te gaan over alcohol. 

FrisValley-Praten-over-alcohol2

Ouderlijke dilemma's in beeld

FrisValley heeft vijf filmpjes laten maken waarin de dilemma’s te zien zijn waar ouders mee (kunnen) worstelen:

Filmpje 1: Bespreken met anderen


Filmpje 2: Drinken in het bijzijn van anderen


Filmpje 3: Mijn kinderen zijn eerlijk


Filmpje 4: Leeftijdsgrens voor alcoholFilmpje 5: Grens verlagen


Meer informatie

Wilt u meer weten welke afspraken u het beste met uw kind(eren) kunt maken over het drinken van alcohol? Wilt u een moeilijk gesprek over alcohol oefenen? Of wilt u meer informatie over de effecten van alcohol op de ontwikkeling van uw kind(eren)? Kijk dan eens op de volgende sites:

Ook kunt u bellen met de alcoholinfolijn: 0900 500 20 21 (€ 0,10 p/m). Wilt u meer informatie van FrisValley? Neem dan contact met ons op.

Samenwerkende gemeenten

samenwerkende%20gemeenten%20Frisvalley_0.jpg