Sportverenigingen

Veel jongeren zijn lid van een sportvereniging. Voor veel mensen, waaronder ook een groot aantal jongeren, is het een gewoonte om na het sporten even bij te komen onder het genot van een hapje en een (alcoholisch) drankje. Sportverenigingen hebben de verantwoordelijkheid hun leden onder de 18 jaar een alcoholvrije sportomgeving te bieden.

Sporter%20met%20water.jpg

Het is belangrijk dat een sportvereniging scherp is op het controleren van de leeftijd bij het schenken van alcohol. Een aantal belangrijke redenen op een rij:

 • Alcoholconsumptie schaadt de ontwikkeling van de hersenen met teruglopende (leer)prestaties als gevolg.
 • Alcoholconsumptie kan leiden tot onveilig gedrag voor de jongeren zelf, maar ook voor hun omgeving.
 • Beginnen met drinken op jonge leeftijd vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

Daarnaast is alcohol nog eens extra slecht op het veld. Alcohol veroorzaakt:

 • een tragere reactiesnelheid;
 • afkoeling en een verminderd uithoudingsvermogen;
 • een grotere kans op spierkramp.

Naleven van de regels van de Drank- en Horecawet

De gemeente controleert of de sportvereniging de regels van de Drank- en Horecawet naleeft:

 • Op tijden dat er alcohol geschonken wordt moet altijd minstens één persoon achter de bar staan die een voorlichtingsinstructie heeft gekregen op het gebied van sociale hygiëne. Het beste is een certificaat Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA).
 • In de kantine moet een lijst van getrainde barvrijwilligers aanwezig zijn.
 • Verenigingen moeten een bestuursreglement hebben dat borgt dat de verstrekking van alcohol op een verantwoorde wijze gebeurt. Het gaat dan onder andere om de kwaliteitseisen aan de instructie van barvrijwilligers en hoe op de naleving van de regels wordt toegezien.
 • De sportvereniging moet zich houden aan de schenktijden en regels over het schenken van alcohol op bijeenkomsten van derden. Deze schenktijden en regels moeten voor 1 januari 2014 door de gemeente worden vastgelegd in een verordening.
 • Als een vereniging zich niet houdt aan de regels kan het bestuur van de vereniging een boete krijgen. Ook kan de Drank- en Horecawetvergunning worden ingetrokken.

Meer informatie

Ook kunt u bellen met de alcoholinfolijn: 0900 500 20 21 (€ 0,10 p/m).
Wilt u meer informatie over hoe FrisValley u kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op.

Samenwerkende gemeenten

samenwerkende%20gemeenten%20Frisvalley_0.jpg