Supermarkten

De Drank- en Horecawet (DHW) biedt supermarkten de mogelijkheid alcoholische dranken te verkopen aan personen van 18 jaar of ouder.

In 2013 werd de handhaving overgeheveld van nationaal niveau (de Voedsel en Waren Autoriteit) naar lokaal niveau (de gemeente). Daarnaast heeft de burgemeester extra bevoegdheden om maatregelen te nemen om overmatige alcoholconsumptie aan te pakken. Voor supermarkten betekent dit het volgende:

  • De burgemeester kan na drie overtredingen de alcoholafdeling van een supermarkt voor bepaalde tijd sluiten.
  • De burgemeester kan bij verordening aanbiedingen van alcoholische producten van meer dan 30% verbieden.
  • Jongeren onder de 18 die op de openbare weg of in publiek toegankelijke ruimte (behalve in de detailhandel) alcohol bij zich hebben, kunnen een boete krijgen.

Legitimatie-eis

Supermarkten zijn wettelijk verplicht te controleren of iemand de vereiste leeftijd heeft. Vanaf 1 januari 2014 is de legitimatieleeftijd voor verkoop van alcohol en tabak verhoogd van 20 naar 25 jaar.

Wethouder%20Van%20Daalen%20checkt%20ID-bewijs.JPG

Toezicht

Omdat per 1 januari 2013 het toezicht op de DHW over is gegaan naar de gemeenten, heeft het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL) de Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt opgesteld. De Code beschrijft op welke wijze supermarktorganisaties omgaan met de wettelijke eisen voor de verkoop van alcohol in de supermarkt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe FrisValley u kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op.

Samenwerkende gemeenten

samenwerkende%20gemeenten%20Frisvalley_0.jpg