Historie

FrisValley bestaat uit vier perioden:

1. FrisValley 1.0: 2008-2011

FrisValley startte in 2008. Een startnota en een projectplan vormden de basis voor de regionale samenwerking om jongeren te wijzen op de gevaren van te vroeg, te vaak en te veel alcoholgebruik. Ook werden twee onderzoeken gehouden:

  • Een onderzoek met mysteryshoppers door STAP. Uit dit onderzoek bleek dat 80,5% van de jongeren (onder de 16 jaar) aan drank kon komen;
  • Een onderzoek naar de aanwezigheid van keten in de FrisValley-gemeenten. Toentertijd waren dat er ongeveer 60.

2. FrisValley 2.0: 2012-2015

FrisValley bouwde voort op wat in gang was gezet en richtte zich, naast jongeren, op het netwerk om hen heen: ouders, horeca, sportverenigingen, scholen en supermarkten. In die periode werden de gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet en werd de leeftijdsverhoging (van 16 naar 18 jaar) een feit.

3. FrisValley 3.0: 2016-2020

FrisValley 3.0 startte op 1 januari 2016 nadat de gemeenten de borging van FrisValley hadden vastgesteld. FrisValley faciliteert gemeenten met campagnes.

Bekijk de film over FrisValley 2008-2015:


4. FrisValley Light: Vanaf 2020

In 2019 besloten de gemeenten om de regie voor het lokale preventiebeleid terug te geven aan de gemeenten en te kiezen voor FrisValley Light. Dat betekent dat deze website alleen nog is bedoeld om jongeren en het netwerk om hen heen (zoals (sport)verenigingen, horeca, supermarkten en scholen) te inspireren door middel van aansprekende voorbeelden van gemeentelijke campagnes.

Samenwerkende gemeenten

samenwerkende%20gemeenten%20Frisvalley_0.jpg