Omgevingsaanpak

Regelgeving, educatie & bewustwording én handhaving

FrisValley werkt met het zogeheten drie-pijler preventiemodel. De gedachte is dat alcoholpreventie pas resultaten oplevert als de drie kernelementen (regelgeving, handhaving, educatie & bewustwording) worden benut en op elkaar zijn afgestemd.

FrisValley richt zich met deze aanpak vooral op de omgeving van de jongere, omdat alcoholproblemen volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) het beste worden beoordeeld vanuit de context waaruit zij voortkomen. De context staat voor de omgeving van de jongere en alle (f)actoren in de omgeving die invloed hebben op zijn/haar drinkgedrag.

Omgevingsfactoren

Belangrijke omgevingsfactoren zijn:

  • de prijs van alcohol,
  • het beschikbare assortiment,
  • het aantal plaatsen waar alcohol verkocht wordt,
  • leeftijdsgrenzen en de naleving en handhaving daarvan,
  • de aanwezige promotie van alcohol,
  • normen in de sociale omgeving van het individu en het overheidsbeleid.

Een preventief overheidsbeleid op het gebied van alcohol is succesvol als deze omgevingsfactoren worden aangepast. FrisValley richt zich daarom met name op de omgeving van jongeren: ouders, scholen en alcoholverstrekkers. Door jongeren overal te confronteren met dezelfde boodschap en informatie, worden zij zich steeds meer bewust van het gevaar van te vroeg, te vaak en te veel drinken van alcohol.

Meer informatie over onze doelgroepen

Samenwerkende gemeenten

samenwerkende%20gemeenten%20Frisvalley_0.jpg